Lựa chọn đá theo tháng sinh

Lựa chọn đá theo tháng sinh   Tháng 1:Đá Garnet – Ngọc hồng lựu (Ngọc hồng lựu - ngày sinh từ 23/12 đến 20/1): Tượng trưng cho tình yêu vợ...