Chính sách đổi trả

Quy trình mua hàng/ đổi trả hàng

Lưu ý:

- Đối với khách nhận hàng tại Shop: đổi trả hàng ngay tại Shop lúc bạn lấy hàng. Không nhận đổi trả hàng khi bạn đã mua xong và rời khỏi Shop

- Đối với khách nhận hàng qua hình thức giao hàng:

Tất cả hàng ko giống hình hoặc lỗi đều được đổi hàng với điều kiện Shop phải nhận được hình hàng lỗi trong vòg 24h và nhận được hàng trong vòng 7 ngày kể từ lúc khách nhận được hàng.

Hàng gửi trả cho Shop phải gửi qua đường bưu điện.

Phí gửi khi trả hàng : Khách 50% , Shop hỗ trợ 50% theo đúng hóa đơn bưu điện.

***Quá thời gian quy định như trên Shop sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì vì vậy mong các bạn cố gắng hợp tác để đảm bảo quyền lợi của các bạn.